Gestió del temps. Vida dins i fora de l’entorn laboral

Carlos A. Coach / Formació  / Gestió del temps. Vida dins i fora de l’entorn laboral

Gestió del temps. Vida dins i fora de l’entorn laboral

Formació per reflexionar sobre el temps i com millorar la seva gestió, en la nostra vida personal, familiar, social i laboral. A partir de l’experiència, de la presa de consciència individual i del treball compartit, es facilitarà l’aprenentatge teòric – pràctic posant el focus en la seva integració en el nostre dia a dia, amb una base expositiva i el suport d’eines, dinàmiques grupals i suport audiovisual, prioritzant el protagonisme dels participants per apropar els continguts del curs a les seves necessitats.

Objectius

 • Reflexionar sobre el temps i com equilibrar el seu ús.
 • Adquirir eines per modificar hàbits i millorar la gestió del temps.
 • Integrar el temps en la nostra vida com un element determinant.

Continguts

 • Què es per a tu el temps? Per què vols millorar la seva gestió?
 • Temps i decisions. El cost d’oportunitat. Diferents tipus de temps.
 • Principals lleis del temps. Procastinación VS Motivació.
 • Refranys limitants, lladres de temps i activitats que et resten energia.
 • Els valors i la seva presencia o absència en la gestió del teu temps.
 • La importància de temps per a tu i la realització d’activitats de lleure.

Metodologia

Metodologia principalment pràctica per afavorir la participació dels assistents, amb la realització d’exercicis individuals i dinàmiques grupals.

Material necessari

 • Sala amb ordinador i connexió a Internet, projector, pissarra, retoladors de pissarra, taules, cadires i còpies del dossier.

Dades de la formació

 • Durada: 15 hores.
 • Temporalització: segons necessitats.
 • Nº de participants: màxim 20.
 • Pressupost i disponibilitat geogràfica: consultar.

Formació Gestió del temps. Vida dins i fora de l’entorn laboral. 15h.